Chương 2-4: Trung sĩ Ferrell (4)
Dịch giả: Maththunder

Vòng lặp #99

Chết sau bốn mươi lăm phút từ lúc bắt đầu trận chiến.