Chương 2-5: Trung sĩ Ferrell (5)
Dịch giả: Maththunder

Vòng lặp #110:

Chúng đang băng qua chiến tuyến. Yonabaru là mắt xích yếu.

“Keiji... cái cuốn tiểu thuyết kì bí kia. Cái gã ăn bánh pudding chính là người...”

Với những lời đó, anh ta chết.

Chết sau năm mươi bảy phút từ lúc bắt đầu trận chiến.