Chương 2-6: Trung sĩ Ferrell (6)
Dịch giả: Maththunder

Vòng lặp #123:

Cơn đau nửa đầu xuất hiện sau khoảng năm mươi vòng lặp bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu. Thuốc giảm đau mà bác sĩ cho tôi không hiệu quả tí nào. Cái viễn cảnh cơn đau đầu này bám dính lấy tôi trong mỗi trận chiến từ lúc này trở đi cũng không làm suy giảm nhuệ khí của tôi là bao.

Chết sau sáu mươi mốt phút từ khi bắt đầu trận chiến.