Chương 2-7: Trung sĩ Ferrell (7)
Dịch giả: Maththunder

Vòng lặp #154:

Mất ý thức sau tám mươi phút từ khi bắt đầu trận chiến. Tôi không chết, nhưng tôi vẫn bị quay về vòng lặp. Mặc kệ đi. Nếu chuyện là như vậy thì nó hẳn đã như vậy.